Ochrana osobních údajů

Jsme společnost A.T. FINISH s.r.o., sídlem Soukenická 690/5, Plzeň a provozujeme webové stránkách na adrese www.atfinish.cz. Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Zpracování osobních údajů

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte  prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, e-mail a telefon.

Důvod získávání osobních údajů
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb.

Základ právního důvodu
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

V naší společnosti ne/dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@atfinish.cz.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022.

15 Modern Hardscapes Using Concrete

Leaving your backyard, or God forbid, a garden at a mercy of uncut bushes and weed is insane, right? That’s because if you are a homeowner, you do spend a lot of time outdoors, around you home’s surrounding territory.

When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage with a new look and functionality, the choices are versatile…
Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website, the overall number of characteristics that you will need to keep in mind narrows down significantly.

But how do you stay focused on what kind of a template you need and what do you want to get from that template?
We recommend focusing on 4 most essential characteristics, each vital for your company’s to have an efficient and long-standing online presence!

These are: Design or Visual Looks; Functionality; Easy Installation and Administering & Google-friendliness.

 

1: Design or Visual Looks

All the WordPress themes that we have here have had a vast team of professional designers sketching, working and executing the ultimate visual look for it.
With such a wide range of choices at hand, we strongly advise you to stick to the WordPress Theme that is based on your business’ or a closely related field.
 
blog-content-1

Either way, thanks to all the diversity here you will be able to choose a Theme that can be either of a formal color scheme with some light colors in it or a more vivid one, featuring bold textures and hues!

2: Functionality

Each business niche may require a unique functionality of its own.
With that notion in mind, our team of professional WordPress coders have been working day and night to roll out a definitive collection of built-in WordPress plugins, that come with each of our WordPress themes…

3: Easy Installation and Administering

Due to the fact that this is a WordPress theme, the process of installing it and using it is truly as easy as it gets!

Read our documentation to understand how fast you can go from purchasing a TemplateMonster WordPress theme to actually using it as a live skin for your company’s webpage.

Also, the WordPress CMS (Content Management System) allows you to easily change the content (text; multimedia; blocs; pages) of any part of your new theme!

4: Google-friendliness

In the modern days of a very tight online business competition, ranking high in such search engines as Google, Bing or Yahoo is critical.

With the help of our heavy customizations, each of our Business WordPress Themes is enhanced with an optimized features.
 
blog-content-2
Believe us, Google will just love crawling your new website!

All in all, feel free to browse our Business WordPress Themes category and you will definitely find a new look for your company’s website!

A Contemporary Small Loft Apartment in Taiwan

With the world’s population growth overwhleming the new buildings construction pace, it is no wonder that the modern interior design is …

When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage with a new look and functionality, the choices are versatile…

Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website, the overall number of characteristics that you will need to keep in mind narrows down significantly.
But how do you stay focused on what kind of a template you need and what do you want to get from that template?

These are: Design or Visual Looks; Functionality; Easy Installation and Administering & Google-friendliness.

 

1: Design or Visual Looks

All the WordPress themes that we have here have had a vast team of professional designers sketching, working and executing the ultimate visual look for it.
With such a wide range of choices at hand, we strongly advise you to stick to the WordPress Theme that is based on your business’ or a closely related field.

 

blog-content-3

Either way, thanks to all the diversity here you will be able to choose a Theme that can be either of a formal color scheme with some light colors in it or a more vivid one, featuring bold textures and hues!

 

2: Functionality

Each business niche may require a unique functionality of its own.
With that notion in mind, our team of professional WordPress coders have been working day and night to roll out a definitive collection of built-in WordPress plugins, that come with each of our WordPress themes…

 

blog-content-2

 

3: Easy Installation and Administering

Due to the fact that this is a WordPress theme, the process of installing it and using it is truly as easy as it gets!

Read our documentation to understand how fast you can go from purchasing a TemplateMonster WordPress theme to actually using it as a live skin for your company’s webpage.

Also, the WordPress CMS (Content Management System) allows you to easily change the content (text; multimedia; blocs; pages) of any part of your new theme!

 

4: Google-friendliness

In the modern days of a very tight online business competition, ranking high in such search engines as Google, Bing or Yahoo is critical.

With the help of our heavy customizations, each of our Business WordPress Themes is enhanced with an optimized features.

 

blog-content-2

Believe us, Google will just love crawling your new website!

All in all, feel free to browse our Business WordPress Themes category and you will definitely find a new look for your company’s website!

A Gorgeous Hollywood Hills Wood Clad Home

A good nice piece of wood never gets old as a building material for either home by large, or its interior/exterior areas…. But what makes wood really nice is that it can be used in a real variety of ways for a variety of purposes – be it for the exterior, furniture or

When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage with a new look and functionality, the choices are versatile…

Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website, the overall number of characteristics that you will need to keep in mind narrows down significantly.
But how do you stay focused on what kind of a template you need and what do you want to get from that template?

 

We recommend focusing on 4 most essential characteristics, each vital for your company’s to have an efficient and long-standing online presence!

These are: Design or Visual Looks; Functionality; Easy Installation and Administering & Google-friendliness.

 

1: Design or Visual Looks

All the WordPress themes that we have here have had a vast team of professional designers sketching, working and executing the ultimate visual look for it.
With such a wide range of choices at hand, we strongly advise you to stick to the WordPress Theme that is based on your business’ or a closely related field.

 

blog-content-3

Either way, thanks to all the diversity here you will be able to choose a Theme that can be either of a formal color scheme with some light colors in it or a more vivid one, featuring bold textures and hues!

 

2: Functionality

Each business niche may require a unique functionality of its own.
With that notion in mind, our team of professional WordPress coders have been working day and night to roll out a definitive collection of built-in WordPress plugins, that come with each of our WordPress themes…

 

blog-content-2

3: Easy Installation and Administering

Due to the fact that this is a WordPress theme, the process of installing it and using it is truly as easy as it gets!

Read our documentation to understand how fast you can go from purchasing a TemplateMonster WordPress theme to actually using it as a live skin for your company’s webpage.

Also, the WordPress CMS (Content Management System) allows you to easily change the content (text; multimedia; blocs; pages) of any part of your new theme!

4: Google-friendliness

In the modern days of a very tight online business competition, ranking high in such search engines as Google, Bing or Yahoo is critical.

With the help of our heavy customizations, each of our Business WordPress Themes is enhanced with an optimized features.

 

blog-content-2

Believe us, Google will just love crawling your new website!

All in all, feel free to browse our Business WordPress Themes category and you will definitely find a new look for your company’s website!

20 Incredible Living Rooms with Mirrors

Out of all things in the arsenal of an interior (and exterior) designer, mirrors are probably one of the trickiest ones. They can either downplay…

A good nice piece of wood never gets old as a building material for either home by large, or its interior/exterior areas…. But what makes wood really nice is that it can be used in a real variety of ways for a variety of purposes – be it for the exterior, furniture or

When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage with a new look and functionality, the choices are versatile…
Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website, the overall number of characteristics that you will need to keep in mind narrows down significantly.
But how do you stay focused on what kind of a template you need and what do you want to get from that template?
We recommend focusing on 4 most essential characteristics, each vital for your company’s to have an efficient and long-standing online presence!

These are: Design or Visual Looks; Functionality; Easy Installation and Administering & Google-friendliness.

1: Design or Visual Looks

All the WordPress themes that we have here have had a vast team of professional designers sketching, working and executing the ultimate visual look for it.
With such a wide range of choices at hand, we strongly advise you to stick to the WordPress Theme that is based on your business’ or a closely related field.

 

blog-content-3

Either way, thanks to all the diversity here you will be able to choose a Theme that can be either of a formal color scheme with some light colors in it or a more vivid one, featuring bold textures and hues!

2: Functionality

Each business niche may require a unique functionality of its own.
With that notion in mind, our team of professional WordPress coders have been working day and night to roll out a definitive collection of built-in WordPress plugins, that come with each of our WordPress themes…

 

blog-content-2

3: Easy Installation and Administering

Due to the fact that this is a WordPress theme, the process of installing it and using it is truly as easy as it gets!

Read our documentation to understand how fast you can go from purchasing a TemplateMonster WordPress theme to actually using it as a live skin for your company’s webpage.

Also, the WordPress CMS (Content Management System) allows you to easily change the content (text; multimedia; blocs; pages) of any part of your new theme!

4: Google-friendliness

In the modern days of a very tight online business competition, ranking high in such search engines as Google, Bing or Yahoo is critical.

With the help of our heavy customizations, each of our Business WordPress Themes is enhanced with an optimized features.

 

blog-content-2

Believe us, Google will just love crawling your new website!

All in all, feel free to browse our Business WordPress Themes category and you will definitely find a new look for your company’s website!